Oznamovacia povinnosť

Ing. Oľga Moťovská / Január 2005 / Prečítané 1438 krát
  Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania ovzdušia (t. j. u kotolní príkon kotlov do 300 kW), aby si v zmysle § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia splnili oznamovaciu povinnosť na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7, Pezinok, a to v termíne do 15. februára 2005.
Podrobnosti týkajúce sa oznamovania a spoplatnenia za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sú uvedené na stránke mesta (www.pezinok.sk), nariadenie č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Ohodnoťte článok: