Argumenty nezabrali - uložili pokutu

Január 2005 / Prečítané 1456 krát

   Do redakcie sme dostali list Ing. Róberta Trubena, v ktorom sa sťažuje na postup mestskej polície v súvislosti s parkovaním na Moyzesovej ulici. Z listu vyberáme:
-
Dňa 26.11. 2004 o 8.00 hod. som zaparkoval vozidlo na Moyzesovej ulici pri poliklinike (pozn. red. - na ceste pred bývalým Weissovým domom). Po návrate od lekára o 11.45 hod. som našiel vozidlo uzamknuté "papučou". Na mestskej polícii mi príslušník vysvetlil, že som porušil značku Zákaz zastavenia. Úplne zbytočne som sa obhajoval, že ak prichádzam z vedľajšej cesty je značka pred križovatkou a teda jej platnosť podľa vyhlášky končí križovatkou a za križovatkou už neplatí.
Argumentoval som tiež tým, že ak prichádzam po hlavnej ceste mňa značka, ktorá sa evidentne nachádza na vedľajšej ceste a nie na tej po ktorej idem ja, vôbec nezaujíma.
Vysvetlili mi, že značka je úmyselne natočená šikmo, aby ju bolo vidieť aj z hlavnej cesty a že teda pre mňa musí platiť aj keď idem po hlavnej. Na otázku prečo nepokutujú aj vodičov stojacich o dvadsať metrov ďalej, mi povedali, že medzi miestom, kde som zastavil ja a nimi je križovatka, ktorá už ruší značku zákazu zastavenia. Na otázku, či pod tou "križovatkou" rozumejú vchod na parkovisko, ktoré sa nachádza medzi domami, mi povedal, že to nie je vjazd na parkovisko, ale križovatka.
R. Truben ďalej píše, že mu na mieste vyrubili pokutu 500 Sk bez spísania zápisnice a bez možnosti účinnej obrany. Podľa neho sa mestskí policajti prejavili ako absolútne nekompetentní na riešenie dopravných priestupkov. Preto žiada vrátenie pokuty a ospravedlnenie.

   O stanovisko k sťažnosti sme požiadali primátora mesta Mgr. Olivera Solgu:
- Chcel by som sa pánovi Ing. Róbertovi Trubenovi ospravedlniť za takúto skúsenosť. Veľmi ma mrzí, že som sa o tomto probléme dozvedel neskoro. Musím priznať, že pán Truben má absolútne pravdu, táto nezmyselná značka bola namontovaná bez vyjadrenia dopravného inžiniera na požiadanie obyvateľov a poslancov z tohto obvodu. Oddelenie životného prostredia, do ktorého kompetencie riešenie vec patrí, si záležitosť u dopravného inžiniera neoverilo. Žiaľ, mestská polícia konala len svojú povinnosť, keďže táto značka tam bola umiestnená. Okrem ospravedlnenia, samozrejme, p. Trubenovi zinkasovanú pokutu vrátime. Problematickú značku už odstránili.


Ohodnoťte článok: