Vymenovanie riaditeľov škôl

ri / Január 2005 / Prečítané 1540 krát
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman odovzdal 3. januára 2005 riaditeľom piatich škôl menovacie dekréty. Medzi vymenovanými riaditeľmi bola i Mgr. Elena Jurčíková zo Stredného odborného učilišťa, Komenského ulica, Pezinok.
Predseda BSK vo svojom príhovore zdôraznil investičné zámery týkajúce sa telocviční, športovísk či dobudovaní knižníc, ktoré by študenti mohli využívať aj vo voľnom čase. Zároveň vyzval riaditeľov na užšiu spoluprácu pri tvorbe koncepcie rozvoja škôl, na čele ktorých stoja.