ZMENY V NADÁCII REVIA

Zuzana Frnová / Január 2005 / Prečítané 1788 krát
Vzhľadom na ukončenie 3-ročného volebného obdobia správnej rady REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie, ku koncu roka 2004 nastali zmeny. Doterajší členovia Peter Bittner a Marián Šipoš ukončili svoje členstvo z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Nová správna rada má toto zloženie: Peter Huňor - ekonóm, predseda správnej rady, Peter Guštafík - konzultant, prekladateľ, Iveta Hricová - právnička, Ria Macsová - ekonómka a podnikateľka, Eva Megová - personálna manažérka, Zlata Novotná - lekárka a Tomáš Zedníček - finančný analytik.
Členmi grantovej komisie sú: Zlata Novotná - predsedníčka, Daniela Klamová, Natália Maneková. Investičná komisia: Peter Huňor, Ivana Maťusová, Tomáš Zedníček, Peter Guštafík. Marketingová komisia: Peter Bittner, Drahoslava Finková, Zuzana Frnová.