Doručovanie Pezinčana

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1594 krát
Dostávame dotazy, či redakcia zabezpečuje doručovanie Pezinčana v prípade záujmu aj do iných miest na Slovensku alebo v zahraničí. Odpoveď znie - robíme aj takúto službu, ale za poplatok, ktorý tvorí poštovné a obálka. Na Slovensku je to 10 Sk, do zahraničia sa cena určuje podľa cieľovej stanice.
Predplatné treba uhradiť v slovenských korunách na celý kalendárny rok. Záujemcovia môžu o túto službu požiadať písomne v redakcii Pezinčana, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, s tým, že uvedú presnú adresu, kam majú byť noviny doručované. My im obratom pošleme zloženku s príslušnou sumou za zásielky do konca roku 2005.