POSLANECKÝ DEŇ

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1537 krát
Najbližší poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. februára na Mestskom úrade, v miestnosti č. 19, od 16.00 do 18.00 hodiny.
Prítomní poslanci vám poskytnú vysvetlenia rozhodnutí Mestského zastupiteľstva a môžete sa na nich obrátiť tiež so svojimi pripomienkami a podnetmi.