Nepremeškajte termín!

redakcia / Január 2005 / Prečítané 1513 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu športu, kultúry a pomoci Mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí MsÚ, Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk