Stĺpek po našem

strýco Lajo / Január 2005 / Prečítané 1600 krát
Any zme sa nenazdály a prvý mesýc nového roka je fuč. Zima je dosci býdna, ale hádam sa to ešče polepší, lebo jako hovorí moja mamka, žádnú zimu ešče vlci nezežraly. Tak by hádam bolo lepší, keby došla ftedy, ket je na nu ešče čas, jako keby mala dójst, ket uš bude šecko kvitnút. Hornáci sa asi trocha lepší modlyly jako my a majú šecko pekne zasnežené. A to je dobre, lebo ket ony majú zasnežené, taxa šeci paščekári nahrnú na hornáky lyžovat a utrácat tý čaško (nekerý aj lachko) zarobené penýze. Ftedy sú šeci kamarádzi a nykomu nevadzí, že do Nenažranej pri Zvolene neny dálnyca a že v jedziném hoteli na Kováčovej nemajú v nedzelu žádne maso. Žádne hátky, lebo každý má svoje - paščekári penýze a hornáci snech. My Pezinčané to móžeme tak zboku sledovat. Ket nám na Babe napadne snech, oprášime lyže alebo sánky a ket né, tak špekulujeme f pivnyci nat týma novýma vínama, kedy to stočit, či teho bude dost a jak to bude chucit. Já sa ale aj tak ešče na moment vrácim do minulého roka a k tej Fortny. Pany Jedličková písala f posledném Pezinčanovi o tém, že by to mala byt vlastne Fortňa a že to je prebraté z nemčiny. No, ale gdo to prebral? My, alebo hornáci? Jako dobre šeci vedzá any nemčina, any pezinčina ň nepoznajú. A tak isto any ď, ť a ľ. A neny to any chyba, any hanba. Nerobme s teho Štúra zase takého hrdzinu, to nehajme Modranom. Ozaj, očuly ste, že v Modre bol seminár o Štúrovem milostném živoce? Fakt, dokonca to zaščícil svoju náščivu sám prezident. Jasné, že to šecko bolo za štátne, teda naše penýze. A potom, že sú neny na kultúru penýze. Podla mna, ket sa nájdu penýze na to, aby pár „inteleguánu“ podebatovalo o tém, gdze, kedy a jako ten večný modranský stopár nekeho prefikel, nájdu sa penýze na šecko. Len možno nekerý nevýme, dze ich hledat. Já bych len bol zvedavý, či sa na tém semináry vyprávalo aj o tém, prečo ho zastrelyl modranský horár. No a jakože sem hodne zvedavý, scem sa ešče opýtat, či tam boly tak, jako na každém správnem semináry aj praktycké ukášky. No a ešče to bol aj farár... Budzitel... Nechutné! F takýchto chvýlach sem naozaj rát, že sem Pezinčan a bernolákovec. Pre mna osobne je národný hrdzina, budzitel a ozaj správny chlap Vlado Dzurilla. Navrhujem, aby ste mi napísaly, alebo zavolaly, gdo je pre vás taký, jako pre mna on. Mohly by zme to spísat dokopy a poslat pany Pavúkovej do múzea.