Prieskum názorov na spolužitie s Rómami

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1564 krát
V novembri minulého roku sa uskutočnil prieskum názorov občanov Pezinka na spolužitie s rómskou komunitou. Prostredníctvom anketárov sa na ňom zúčastnilo 126 občanov.
   Na otázku, aké majú respondenti skúsenosti s rómskou komunitou - 5 percent odpovedalo, že pozitívne, 47 percent negatívne a 58 percent nemá s Rómami skúsenosti.
Respondenti, ktorí majú s Rómami pozitívne skúsenosti uviedli, že sú úctiví, priateľskí, keď sú organizovaní vedia robiť, sú hrdí na priateľstvo s bielymi.
Z negatívnych skúseností respondenti uviedli: kutrú sa v smetiakoch, devastujú záhrady v okolí Glejovky, sú ľahostajní k prostrediu, kde žijú, obťažujú ľudí žobraním, kradnú v obchodoch, nestarajú sa o hygienu, nadávajú, deti sú drzé, vyvolávajú šarvátky, poznajú svoje práva, ale nie povinnosti, čakajú, že ich problémy budú riešiť iní, majú viac práv ako bieli.
Čo považujú respondenti za príčinu problémov Rómov? Až 79 percent uvádza ich mentalitu, 21 percent zlé ekonomické podmienky, 20 percent predsudky obyvateľov voči Rómom, 17 percent nekoncepčnú politiku štátu v tejto oblasti, 2 percentá nedostatočnú starostlivosť zo strany mesta, 16 percent nemalo názor alebo uviedlo inú príčinu.
Na zlepšenie spolužitia s Rómami občania navrhujú zapojiť ich do verejnoprospešných prác (upratovanie okolia Glejovky, čistenie mesta, potoka, starostlivosť o zeleň), zamestnať ich a naučiť robiť, aby sa zlepšila ich ekonomická situácia.