Zápis žiakov do 1. ročníka

Mgr. Oliver Solga / Január 2005 / Prečítané 1457 krát
  Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy.
   Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2005/2006 sa bude konať na všetkých základných školách v Pezinku v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 4/2004 zo dňa 13.2. 2004 v dňoch:

štvrtok 10.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.
piatok 11.2. 2005 15.00 - 18.00 hod.


Zápis do škôl odporúčam uskutočniť podľa nasledujúcich ulíc:

Základná škola v Pezinku, Holubyho ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Holubyho, Radničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Š. Polkorába, Záhradná, M.R. Štefánika, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Kollárova, Jesenského, Za koníčkom, Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 - 47, Za hradbami č. 3 - 15, Hrnčiarska.

Základná škola v Pezinku, Fándlyho ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Fándlyho, Obrancov mieru, 1. mája, Mierová, Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudova, Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgalská, Kukučínova.

Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie:
- školský obvod tvoria ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská.

Základná škola v Pezinku, Na bielenisku:
- školský obvod tvoria ulice: Muškátová, Rulandská, Silvánová, Hroznová, Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, F. P. Drobiševa, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novomeského, Cajlanská, Banícka, Bottova, Dr. Bokesa, Na bielenisku.

Základná škola v Pezinku, Kupeckého ul.:
- školský obvod tvoria ulice: Svätoplukova, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Malokarpatská, Reisinger, Malacká cesta, Krížna, Psychiatrická nemocnica Philipa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova, Gogoľova.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.