Schválili rozpočet na rok 2005

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1570 krát
   Poslanci MsZ v Pezinku na svojom decembrovom zasadnutí schválili návrh rozpočtu mesta na rok 2005. Spracovatelia po prvýkrát pri tvorbe rozpočtu uplatnili novú formu financovania samosprávy, ktorá vyplýva z fiškálnej decentralizácie.
V príjmovej časti rozpočet ráta so sumou 293 387 tisíc Sk. Tvoria ju bežné príjmy 213 269 tisíc Sk, kapitálové príjmy 17 150 tisíc Sk a finančné operácie 62 968 tisíc Sk.
Pri vyrovnanom rozpočte sa aj vo výdavkovej časti ráta so sumou 293 387 tisíc Sk. Na bežné výdavky 219 397 tisíc Sk, kapitálové výdavky 51 202 tisíc Sk a finančné operácie 22 788 tisíc Sk.