MIMORIADNE MsZ

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1474 krát
Vo štvrtok 20. januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania bolo schválenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov na Rozálke, kde sa budú stavať rodinné domy. Ďalším bodom bolo schválenie zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu, ktorej účastníkmi sú mesto Pezinok a obce Limbach, Viničné, Vinosady a Slovenský Grob. Najrušnejšia diskusia sa rozvinula pri prerokúvaní bodu - Aktualizácia Územného plánu mesta Pezinok. Z 25 požiadaviek na zmeny v Územnom pláne sa najviac diskutovalo o skládke odpadov v novej jame. Na túto tému, ktorá pritiahla do rokovacej sály aj občanov, vystúpili s rozdielnymi názormi na problém viacerí poslanci i občianski aktivisti, vystupujúci proti skládke. Nakoniec poslanci v hlasovaní o tejto zmene, jej zaradenie do aktualizácie ÚP, rozdielom jedného hlasu neschválili.