Mesto si zriadilo šesť fondov

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1550 krát
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 14. decembra 2004 schválilo návrh plánu tvorby a použitia fondov na rok 2005. Podľa schváleného návrhu bude mať mesto šesť fondov:
   Fond zvláštnych prostriedkov - pozemok na Bielenisku 756 tisíc Sk, pozemok Za dráhou 2 700 tisíc Sk, projektové dokumentácie 500 tisíc Sk, vodovodná prípojka Grinava 600 tisíc, detské ihrisko Za hradbami a Muškát 400 tisíc, chodníky, parkoviská 400 tisíc, chodníky, parkoviská - Trnavská, Fándlyho, Komenského, CVČ, Sever 4 730 tisíc, rekonštrukcie školských jedální 2 000 tisíc, úver plaváreň - istina 3 558 tisíc, úrok z úveru na plaváreň 1 089 tisíc, úrok z úveru byty 1 350 tisíc, dofinancovanie bytov v Pinelovej nemocnici 4 000 tisíc, projekty cintoríny 110 tisíc, projekt aktualizácie územného plánu 300 tisíc, rekonštrukcia budovy MsÚ - výmena okien, fasáda, dlažba dvor 1 900 tisíc, rekonštrukcia domu smútku Pezinok - prestrešenie, obvodový plášť 1 500 tisíc, komplexný informačný systém MsÚ 1 000 tisíc (nevyčerpané z roku 2004), technické vybavenie KC 200 tisíc, vklad do majetku TV Pezinok - zakúpenie kamery 200 tisíc Sk;
1 000 tisíc (nevyčerpané z roku 2004), technické vybavenie KC 200 tisíc, vklad do majetku TV Pezinok - zakúpenie kamery 200 tisíc Sk;
   Fond rozvoja bývania - predĺženie verejného osvetlenia 200 tisíc Sk;
 Fond ekologický - na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu 2 000 tisíc, na údržbu zelene 2 000 tisíc Sk;
Fond športu - športové aktivity 500 tisíc, prevádzka plavárne 600 tisíc Sk;
Fond kultúry - príspevky 500 tisíc Sk;
Fond pomoci - príspevky 200 tisíc Sk.


Ohodnoťte článok: