Od 1. januára nový systém daní a poplatkov

Mgr. Oliver Solga / Január 2005 / Prečítané 1628 krát
Vážení spoluobčania,
sú chvíle v živote mesta a jeho občanov, ktoré nemožno nazvať ani jednoduché a ani ľahké. Sú to chvíle veľkých zmien, zavedenia nových systémov alebo nepopulárnych opatrení. Takto by sme mohli charakterizovať aj fiškálnu decentralizáciu, ktorá na mestá a obce "doľahla" od 1. januára tohto roka. Aby sme však boli spravodliví, musíme konštatovať, že má pre Pezinok viac výhod ako nevýhod, aj keď, ako to už býva, každý začiatok je ťažký...
Vedenie mesta a Mestské zastupiteľstvo veľmi pozorne vypracovalo všetky ekonomické analýzy a dosahy nového systému daní a poplatkov a schválilo ho tak, aby v čo najmenšej miere postihol široké vrstvy občanov. Najviac sa diskutovalo o zvýšení daní z nehnuteľností. Snažili sme sa, aby práve daň za rodinný dom a byt nepostihla výrazne peňaženky väčšiny z našich občanov a najmä dôchodcov. Mesto Pezinok aj v nedávnej minulosti túto daň držalo v prijateľnej hranici - nikdy nešlo na maximum a tak je to i dnes. Potvrdilo sa to aj vtedy, keď denná tlač priniesla tabuľku daňového zaťaženia občanov v jednotlivých mestách a Pezinok sa zase umiestnil v "zlatom" strede. Som presvedčený, že v najbližších rokoch si tento trend udržíme a že naopak, budeme isté skupiny obyvateľov, najmä tie sociálne slabšie, zvýhodňovať. Prvým krokom je zrušenie dane za psa pre osoby v dôchodkovom veku (nad 65 rokov) a verím, že už budúci rok túto hranicu posunieme smerom dolu. Čo je však oveľa dôležitejšie je fakt, že časť peňazí vrátime obyvateľom v podobe sociálnych programov, príspevkov a pomoci v núdzi. Už v tohtoročnom rozpočte sa rátalo s ešte väčšou finančnou injekciou do našich škôl, do rozvoja športu a kultúry. Verím, že občanom budú slúžiť aj opravené alebo nové cesty, chodníky a verejná zeleň. A nesmiem zabudnúť ani na to možno najdôležitejšie a to sú nové mestské byty. Pripravená je výstavba pod Pinelovou nemocnicou, Za hradbami i v Grinave. A zase to budú byty len pre Pezinčanov (Grinavanov, Cajlanov) a najmä pre mladých a tých, ktorí ešte nemajú na vlastný.
Projektov je veľa, plánov ešte viacej. Mnohé už majú konkrétnu podobu, na ďalšie treba čas a najmä peniaze. Každý občan sa môže presvedčiť, že nehospodárime zle. Mesto nie je zadĺžené, je hodnotené veľmi dobre, dokonca medzi najlepšie sa rozvíjajúcimi mestami na Slovensku (pozri článok Pezinok medzi najlepšími). Zostáva nám len spoliehať sa na vlastné sily, na našu súdržnosť, pracovitosť, zdravý lokálpatriotizmus a hrdosť na vlastné mesto a jeho obyvateľov. Potom sa ľahšie znášajú aj prechodné ťažkosti alebo zvýšené finančné zaťaženie. Najmä vtedy, ak vieme, že tie peniaze sa nám zase v inej forme vrátia alebo budú využité v prospech nás všetkých.