Na úvod

Milan Oravec / Január 2005 / Prečítané 1508 krát
Milí čitatelia,
dostávate do rúk Pezinčana v novej úprave, na novinovom papieri. Niektorí z vás, ktorí ste si už zvykli na mestské noviny na hrubšom bielom papieri, budete možno trošku sklamaní, ale predpokladáme, že časom si zvyknete aj na ich novú podobu.
Ako som uviedol v minulom čísle, k tomuto kroku nás viedlo to, že sme mohli dvojnásobne zvýšiť náklad, aby sme mohli doručovať Pezinčana do každej domácnosti, čo väčšina z vás iste uvíta. Navyše vám môžeme pravidelne každý mesiac ponúknuť minimálne o štyri strany viac ako doteraz. Skracuje sa tiež výrobná lehota o dva dni, čo nám umožní zaraďovať do novín najaktuálnejšie materiály. To sú plusy, ktoré sme touto zmenou získali bez zvýšenia rozpočtu.
Aj keď nám v tejto súvislosti pribudlo podstatne viac práce, nebude to na úkor kvality, naopak budeme sa usilovať, aby bola ešte vyššia. K tomu smerujú aj naše ďalšie zámery, ktoré budeme postupne realizovať.
Spoliehame sa na to, že pri skvalitňovaní obsahu novín nám pomôžu naši spolupracovníci a dopisovatelia, bez ktorých si prácu v redakcii nevieme predstaviť. Očakávame ale aj od vás, milí čitatelia, že nám budete nápomocní, že nás budete informovať o zaujímavých podujatiach a dianí okolo vás. Vždy nás bude zaujímať aj váš názor na mestské noviny, pretože dobre mienené rady nám môžu len pomôcť.
Očakávame dobrú spoluprácu i s novou tlačiarňou, chceme dosiahnuť potrebnú kvalitu tlače, aby ste boli aj v tomto smere spokojní.
Dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť spoľahlivé doručovanie Pezinčana do vašich domovov. Na to potrebujeme zodpovedných doručovateľov a dúfame, že sme ich našli. Pri prípadných nedostatkoch nás včas informujte, aby sme urobili nápravu.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom, obchodným partnerom a všetkým, ktorí nám v minulom roku nezištne pomáhali. Budeme radi, keď nám ostanete verní a pričiníte sa o ďalšie skvalitňovanie našich mestských novín.