Cenník na sezónu 2004/2005 v lyžiarskom stredisku Pezinská Baba

December 2004 / Prečítané 2110 krát
Obdobie  23.12.-9.1.2005  10.1.-31.3.2005
  Dospelí/ deti Dospelí/ deti
1 deň  480/ 300 Sk  450/ 280 Sk
Doobeda (do 12.30 hod.)  300/ 210  Sk 280/200 Sk
Poobede (od 11.30 hod.)  370/ 250  Sk 350/ 230 Sk
2 hodiny  280/ 180 Sk  260/ 170 Sk
Bodový lístok (150 bodov) - odpočítavané body na vlekoch  200/ 150 Sk  200/ 150 Sk
VL 500  15/ 15  15/ 15
H 60  15/ 15  15/15
EPV 10/ 10  10/10
VL 1000  20/ 20  20/20
POMA  P 10/  10 10/10
Večerné lyžovanie (17.00 - 21.00)  370/270 Sk  350/250 Sk
Večerné lyžovanie (19.00 - 21.00)  270/180 Sk 250/170 Sk
Jedna jazda - vlek

 50/ 50 Sk

 50/50 Sk

   Detský lanový vlek je určený pre deti do 8 rokov a je zdarma. Na večerné lyžovanie platí len zvláštny lístok. Detské lístky platia pre deti narodené po 1.1. 1992, kontrola kartou poistenca. Detský tarif platí aj pre seniorov od 65 rokov. Lístok je neprenosný na inú osobu. Jazdné sa nevracia späť pri odobraní jazdnej karty pri jej zneužití. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny a rušenia taríf cenníka. Bodové lístky platia aj v stredisku Zochova Chata.