Program EPICENTRUM - Centrum voľného času

December 2004 / Prečítané 1895 krát

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Mladoboleslavská 3, tel.: 641 20 20

10.1.  (pondelok) o 17.00 hod. v CVČ - DIEŤA A REČ - diskusia s logopédom. Stretnutie určené pre rodičov, ktorí sa môžu dozvedieť praktické rady nielen o rečovom vývine dieťaťa;
30.1.  (nedeľa) o 15.30 hod. v Kultúrnom centre - DETSKÝ KARNEVAL - zábava pre deti v maskách.

Organizuje Kultúrne centrum v spolupráci s Centrom voľného času;


Mama, ocko, poď sa hrať...
- hravé dopoludnia každú stredu a piatok od 10.00 - 12.00 hod., kde okrem hier i tvorivých dielní majú deti možnosť prvého kontaktu s kolektívom a zároveň i rodičia priestor na vzájomné odovzdávanie si skúseností.
Internet
 - s možnosťou tlače, práce na počítači či PC hier. Každý týždeň od pondelka do piatka, v čase od 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 17.00 hod. v Dome techniky na Mladoboleslavskej ul. (oproti
ZUŠ). Poplatok za internet je 20 Sk/hod.;
Deň otvorených dverí v Dome techniky
 - počítačové hry, internet, modelárska dielňa. Každý párny týždeň v sobotu od 8.00 - 12.00 hod. Poplatok: 20 Sk/deň.


Ohodnoťte článok: