Anketa o najlepšieho športovca

redakcia / December 2004 / Prečítané 1952 krát
  Už sme avizovali, že začiatkom budúceho roku sa uskutoční vyhlásenie najlepších športovcov Pezinka roku 2004. Do hodnotenia sa môžete zapojiť aj vy, prostredníctvom anketového lístka, ktorý uverejňujeme na vloženom liste v tomto vydaní Pezinčana. Hlasovať môžete v kategóriach seniorov a juniorov, v oboch je potrebné určiť najlepších jednotlivcov a tiež kolektívy. Svoje hlasy môžete dať desiatim jednotlivcom a trom kolektívom.
Komisia mládeže a športu pri MsZ v Pezinku v spolupráci s redakciou Pezinčana pripravili zoznam najúspešnejších športovcov, z ktorých môžete vybrať tých najlepších.
Vyplnené anketové lístky odovzdávajte do 14.1. 2005 v redakcii Pezinčana na Holubyho 42 alebo u A. Šindlerovej v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ, Radničné nám. 7. Spomedzi hlasujúcich vyžrebujeme výhercu vecnej ceny.