Ocenenia hudobníkom pri príležitosti 130. výročia prvej zmienky o dychovej hudbe v Pezinku

December 2004 / Prečítané 2225 krát
Pamätný list Mesta Pezinok dostali: Karol Somík, Rudolf Somík, Viktor Královič, Ján Halás, Rudolf Biznár, Jozef Féder st., Jozef Šipoš, Jozef Strnisko, Rudolf Held, Jozef Slezák, Ján Kelecsényi, Michal Slezák, Anton Hanúsek, Tomáš Veng, Anton Štrba, František Ftáčnik, Anton Mlynek, Miroslav Pisárik, Ladislav Plevčík;

Ocenenie Združenia dychovej hudby Slovenska: Karol Somík - za 20 rokov kapelníctva v DH Pezinok, Jozef Slezák - dlhoročný muzikant, Dušan Pospech a Eva Wengová - dlhoroční členovia Fanklubu Cajlané;

Čestné uznanie ZDHS: DH Cajlané - za obetavé a iniciatívne udržiavanie tohto hudobného žánru v regióne a za úspešnú organizáciu spolkových podujatí a dobrú reprezentáciu doma i v zahraničí;

Čestné uznanie Spolku DH Cajlané: Františkovi Féderovi - za obetavú a iniciatívnu prácu v prospech zachovania tradície dychovej hudby v regióne, úspešný rozvoj spolkového života a príkladnú reprezentáciu slovenskej DH;

Pamätná plaketa DH Vištučanka: Spolku DH Cajlané;

Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra: Františkovi Féderovi - pri príležitosti životného jubilea - 50 rokov, a za úspešné rozvíjanie tradície dychovej hudby v Bratislavskom kraji a osobnú zanietenosť pre rozvoj DH na Slovensku.