František Féder - nadšený hudobník a organizátor

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2312 krát
V osobe päťdesiatnika Františka Fédera (na snímke) sa skrýva nadšený hudobník - dychovkár a organizátor. Má veľkú zásluhu na tom, že sa tomuto hudobnému žánru v našom meste darí. Nečudo, že jeho záslužnú prácu pri nedávnych oslavách 130. výročia dychovej hudby v Pezinku odmenili dvoma oceneniami, ktoré si veľmi váži.
K hudbe sa dostal ešte ako žiak základnej školy. Spolu s piatimi súrodencami navštevoval hudobný kurz pri Dome osvety a neskôr v Hudobnej škole.
   Tu sa im venoval bývalý riaditeľ školy pán Bartovič, ktorý s nimi nacvičil viaceré hudobné povedať, že súrodenci Féderovci mali hudbu v krvi, strýkovia Viktor a Anton boli hudobníkmi, a aj otec s nimi v začiatkoch bubnoval v jednej kapele. S vlastnou kapelou hrávali na svadbách a rôznych zábavách. Všimol si ich i vtedajší kapelník veľkej mestskej dychovky Ľudovít Hanúsek, ktorý ich prizval k spolupráci.
V roku 1983 vznikla známa Pezinčanka, v ktorej začali hrať piati Féderovci. V roku 1991 František Féder túto kapelu opustil a spolu s ďalšími kamarátmi - muzikantmi, založili dychovú hudbu Cajlané. Od začiatku je jej kapelníkom. Po transformácii dychovky na Spolok dychovej hudby v roku 2000 sa stal tiež jeho predsedom.
František Féder je aj dlhoročným nadšeným organizátorom. Najskôr začal s organizovaním Futbalového festivalu dychovej hudby, potom Pezinského škopku a teraz už štvrtý rok medzinárodného festivalu Dychovky v preši. Okrem toho už jedenásť rokov pripravuje Ples farnosti Pezinok, na ktorom samozrejme vždy účinkujú i Cajlané.
Svoje dlhoročné skúsenosti uplatňuje aj v Združení dychových hudieb Slovenska, kde pôsobí ako člen revíznej komisie. V bratislavskom združení dychových hudieb, kde šéfuje jeho brat Peter, pôsobí ako tajomník.
Činný je i v mestskej samospráve, od roku 1992 je poslancom mestského zastupiteľstva. V ostatnom funkčnom období je členom komisie kultúry a školstva.

Ohodnoťte článok: