Spoločenská kronika

December 2004 / Prečítané 3257 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA
Jakub Chvíla  25.10.
Linda Adamcová  28.10.
Viktória Veselá  28.10.
Timotej Gubrický  3.11.
Matej Terlanda  6.11.
Viliam Dovalovský  8.11.
Sandra Šteigerová  9.11.
Samuel Tyko  9.11.
Tomáš Zemka  9.11.
Hong Tu Huang  15.11.
Andrea Bitarovská  16.11.
Sára Čubyrková  17.11.
Kristína Stančeková  18.11.
Petra Baďurová  20.11.
Lucia Pogačová  23.11.
Tomáš Zedníček  23.11.
Radoslav Klučár  24.11.

ZOSOBÁŠILI SA
Ing. Vladimír Mičko  Bc. Viera Hujsiová
Andrej Dahamshy  Silvia Chynoranská
Miroslav Jurkovič  Veronika Hlavandová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Mária Adámková  75 r.
Miloš Bonda  70 r.
František Handreich  88 r.
Jozef Hanzlík  46 r.
Štefan Jergl  65 r.
Alexander Koník  50 r.
Roman Matula  34 r.
Ján Nevoral  78 r.
Ernest Petrakovič  67 r.
Emília Pikalíková  52 r.
Jozef Polkoráb  61 r.
Jozefa Ružičková  80 r.
Ing. Eduard Sandtner  75 r.
Anna Švihranová  81 r.
Janka Zahumenská  45 r.
Peter Zachar  48 r.

NAŠI JUBILANTI

70-roční

Rudolf Tyko  1.12.
Rozália Majtánová  2.12.
Terézia Géryová  4.12.
Elena Kvaková  4.12.
Ignác Viola  8.12.
Veronika Polková  9.12.
Vilma Poništová  9.12.
Karolína Axamitová  11.12.
Oľga Kosková  20.12.
Karol Janek  21.12.
Michal Bilský  22.12.
Marta Macháčková  23.12.
Lýdia Grúberová  24.12.
Mária Haberlová  24.12.
Mária Urbanová  26.12.
     

75-roční

Ján Hrončo  7.12.
Ľudovít Vaško  13.12.
Štefan Ďurček  19.12.
Agneša Nestarcová  28.12.
     

80-roční

Helena Beberová  4.12.
Alžbeta Bollardtová  4.12.
Katarína Trginová  12.12.
Estera Nimmervollová  18.12.
Žofia Uherková  18.12.
Júlia Majbová  19.12.
Ľudevít Slimák  22.12.
     

85-roční

Ján Hrdina  8.12.
Agneša Mrázová  12.12.
Justína Slimáková  19.12.
     

90-roční

Štefan Sobolič  16.12.
Ján Pečo  19.12.
     

91-ročná

Anna Mojžišová

 3.12.

     

92-ročná

Adela Demovičová

 2.12.

     

93-ročný

Mikuláš Jurčo

 8.12.

   

94-ročná

Anna Motyčková

 31.12.


Ohodnoťte článok: