Poďakovanie

December 2004 / Prečítané 2053 krát

 Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí dňa 10.11. 2004 odprevadili na poslednej ceste života nášho drahého zosnulého
Pavla BUBENÍKA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina

 Ďakujeme všetkým príbuzným, su-sedom, priateľom a známym, ktorí dňa 7.12. 2004 odprevadili na poslednej ceste života nášho drahého
 Milana MRAVCA.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: