Klub podnikateľov oslavuje 10. výročie

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2115 krát
V Historickej sále Zámku sa koncom novembra uskutočnilo slávnostné Valné zhromaždenie Klubu pezinských podnikateľov pri príležitosti 10. výročia jeho založenia.
Klub podnikateľov vznikol 27. júna 1994. Na zakladajúcej schôdzi sa zišlo 40 podnikateľov. Postupne sa klub rozšíril až na takmer sto členov. Neskôr však, či už z nedostatku času alebo nenaplnených očakávaní, sa členská základňa zúžila na terajších tridsať členov.
Poslaním klubu je výmena skúseností v podnikaní, prehlbovanie vzájomnej spolupráce, rozširovanie vedomostí, partnerstvo k mestským orgánom a spoločenský život. Klub privíta vo
svojich radoch i ďalších podnikateľov, ktorí sú ochotní akceptovať povinnosti vyplývajúce z členstva.
Klub podnikateľov udržiava úzku spoluprácu s odbornými školami a rôznymi inštitúciami v meste. Podporuje aj charitatívne a humanitné akcie, doteraz na ne prispel sumou štvrť milióna korún.
V rámci výmeny skúseností spolupracuje s podnikateľmi v regióne, ale aj v iných oblastiach Slovenska a v zahraničí.
Na výročnom zhromaždení si členovia klubu zvolili nové predstavenstvo. Do funkcie prezidenta klubu, po odstupujúcom Ing. Vojtechovi Gottschallovi, si zvolili dlhoročného člena Petra Galana.

Ohodnoťte článok: