Pomôžte Tatrám

SČK / December 2004 / Prečítané 2358 krát
  V novembri vyhlásil Slovenský Červený kríž verejnú finančnú zbierku na zmiernenie následkov víchrice, ktorou boli postihnutí obyvatelia Vysokých Tatier dňa 19. novembra 2004. SČK sa obracia na podnikateľské subjekty, fyzické a právnicke osoby, ako aj na občanov Slovenska, aby pomohli, prejavili svoju solidaritu a poukázali finančné prostriedky na číslo účtu: Fond SČK Ľudia ľuďom, bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava, Dunajská 24, 811 08 Bratislava 1, č.ú. 35-8437-012/0200, variabilný symbol: VS 911 75.
Zbierka bude trvať do 31.12. 2004.
SČK ďakuje všetkým, ktorí prejavili svoje humánne cítenie a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí sa ocitli v dôsledku vyčíňania prírodného živlu v núdzi.