Rozšírenie cintorína

redakcia / December 2004 / Prečítané 2053 krát
 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku sa zaoberalo rozšírením pezinského cintorína o päť nových parciel vo výmere 6812 m2. Tieto pozemky bezprostredne susedia s cintorínom smerom k železnici.
Prevod nehnuteľnosti na Mesto Pezinok sa uskutočňuje zo Slovenského pozemkového fondu.