Výnimka na používanie pyrotechniky

Mestský úrad / December 2004 / Prečítané 2098 krát
Primátor mesta Pezinka v súlade s ust. § 4 ods. 1 VZN č. 11/99 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu udeľuje výnimku zo zákazu používania zábavnej pyrotechniky a povoľuje jej používanie v čase od 31. decembra 2004 od 11.00 do 24.00 hod. - 1. januára 2005 od 0.00 do 3. hod. rannej.
V súvislosti s oslavami Silvestra, primátor Pezinka využívajúc svoje kompetencie povolil používanie zábavnej pyrotechniky, ale len v určenom čase. V prípade používania pyrotechniky v inom čase sa proti narušiteľom začne priestupkové konanie.

Ohodnoťte článok: