PREDAJŇA ROKA

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2139 krát
Pripravujeme vyhodnotenie 12. ročníka ankety

   Vo februári budúceho roku vyhodnotíme 12. ročník celomestskej ankety PREDAJŇA ROKA. Anketu organizuje Mestský úrad v Pezinku a redakcia Pezinčana, a môžu sa na nej zúčastniť občania mesta tým, že vyplnia anketové lístky. Môžete ich získať z Pezinčana (uverejníme ich v budúcom čísle), od anketárov, ktorí vás oslovia na ulici alebo ich nájdete na internete (www.pezinok.sk ).
Na anketovom lístku je potrebné vyplniť kolonku s uvedením názvu a adresy pezinskej predajne, ktorú označujete za najlepšiu, treba tiež uviesť čo na nej oceňujete (vzhľad, ochotu personálu, sortiment tovaru a iné).
Vyplnené anketové lístky treba doručiť najneskôr do 15. februára 2005 na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok, Útvar vzťahov s verejnosťou.
Predajňa, ktorá získa najviac hlasov bude ocenená. Vecné ceny získajú aj traja z účastníkov ankety, ktorých vyžrebujeme vo februári. Viac informácií prinesieme v budúcom čísle.