Plnenie rozpočtu za tri štvrťroky

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 2108 krát
Rozpočet mesta po druhej novele z 5. novembra 2004 ráta v príjmovej časti so sumou 346 244 tisíc Sk a vo výdavkovej časti s 346 245 tisíc Sk.
Za tri štvrťroky 2004 plnenie príjmov bolo 209 433 tisíc Sk, čo predstavuje 60 percent, a výdavkov 189 668 tisíc Sk (55 percent).

Ohodnoťte článok: