Žiadosti o finančné príspevky

A. Gusejnová / December 2004 / Prečítané 2050 krát
Oznamujeme všetkým žiadateľom o finančný príspevok z fondu športu, kultúry a pomoci mesta Pezinka na rok 2005, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 28. februára 2005. Žiadosti sa prijímajú len na účely uvedené v § 7, 8 a 9 VZN č. 19/2004 o štatútoch mestských fondov. Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktoré bude k dispozícii od 3.1. 2005 v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. 7 a na www.pezinok.sk.

Ohodnoťte článok: