Namiesto rekonštrukcií obecných čističiek vybudujú jeden kanalizačný zberač

Milan Oravec / December 2004 / Prečítané 1993 krát
Valné zhromaždenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti 7. decembra definitívne rozhodlo vybudovať Podkarpatský kanalizačný zberač. Upúšťa sa teda od rekonštrukcií čističiek odpadových vôd v Pezinku a v okolitých obciach, namiesto toho sa vybuduje jeden veľký kanalizačný zberač, ktorý odvedie splaškovú vodu do čističky vo Vrakuni.
V rámci I. etapy budú na zberač okrem Pezinka (vrátane Grinavy) napojené obce Limbach, Vinosady, Viničné, Slovenský Grob, Chorvátsky Grob a Bernolákovo. Neskôr v 2. etape sa ráta s napojením Modry a okolitých obcí.
"Je to pre nás obrovské zadosťučinenie, lebo projekt Podkarpatského kanalizačného zberača ešte začiatkom minulého roka dalo vypracovať Mesto Pezinok. Keď sme ho prvýkrát predložili bývalému ZsVAKu, predchodcovi BVS, stretávali sme sa s ironickými úsmevmi, že ide o nerealizovateľnú veľkú investíciu. Dnes je to reálne, bola schválená suma 180 miliónov korún a termín realizácie do roku 2006," - povedal nám primátor Oliver Solga.

Ohodnoťte článok: