Dobrá novina

December 2004 / Prečítané 2081 krát

Prišli ku vám koledníci piesne, vinše darovať.
Otvárajte dvere, srdcia, nebudete ľutovať.


Kolednícka akcia Dobrá novina, do ktorej sa zapája viac ako 24 tisíc detí a dobrovoľníkov na celom Slovensku vstupuje tento rok do svojho desiateho ročníka.
S tradíciou koledovania je spojená zbierka pre krajiny tretieho sveta. Počas Vianoc deti navštevujú domácnosti vo svojej farnosti, spevom kolied a vinšami ohlasujú ľuďom radostnú zvesť o narodení Pána. Aj naša farnosť sa chce druhýkrát zapojiť do tejto peknej akcie a obnoviť tradíciu koledovania v rodinách. Preto budú deti počas Vianočných sviatkov 25. a 26. decembra spolu so zodpovednými osobami navštevovať v malých skupinkách rodiny, ktoré o koledovanie požiadajú. Môžu to urobiť v týždni od 12. do 19. decembra v Dolnom a Kapucínskom kostole, kde na tento účel budú pripravené prihlasovacie hárky. Projekt zastrešuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko v spolupráci s príslušnými farskými úradmi.
V tomto roku budú z koledníckej akcie podporené tieto vzdelávacie projekty:
- škola v Núbijských vrchoch, južný Sudán
- vzdelávanie v Rumbeku, južný Sudán
- vzdelávanie dospelých v Turkane, Keňa a iné.


Ohodnoťte článok: