Polročné hodnotenie rozpočtu mesta

November 2004 / Prečítané 1667 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa na novembrovom zasadnutí zaoberali plnením mestského rozpočtu za I. polrok 2004.
Plán príjmov po prvej novele z 28. mája 2004 bol stanovený na sumu 292038 tis. Sk. Plnenie za prvý polrok bolo 136359 tis. Sk, čo predstavuje 47 percent.
Vo výdavkovej časti sa v tomto roku ráta so sumou 292039 tis. Sk, skutočnosť za I. polrok bola 123493 tis. Sk, t.j. 42 percent. Rozpočet sa plní v súlade s plánovanými harmonogramami.

Ohodnoťte článok: