Uvažuje sa o budovaní tzv. nultého obchvatu

November 2004 / Prečítané 2021 krát
Už sme viackrát písali, že Mesto Pezinok sa usiluje o vybudovanie cestného obchvatu Pezinka, Vinosadov a Modry, lebo súčasná situácia sa stala neúnosnou. Každý deň v Pezinku dochádza k dopravným zápcham, čo spomaľuje prejazd, spôsobuje nervozitu vodičov a prináša nebezpečenstvo, najmä pre chodcov.
Presnejší termín realizovania tejto stavby zo štátnych prostriedkov nie je ešte známy. Problémom číslo jeden sú peniaze, avšak vláda SR i Bratislavský VÚC tento zámer podporujú.
Ako nás informoval primátor Oliver Solga, vzniká ďalší zaujímavý projekt, ktorý iniciovala vláda SR. Tzv. nultý obchvat rieši prepojenie diaľnic medzi Bratislavou a Sencom a Bratislavou a Malackami. V I. etape sa má vybudovať komunikácia zo Senca, ktorá povedie popri Viničnom, Pezinku, Grinave, Svätom Jure s vyústením na cestu II/502 pri Bezke.
V ľavom smere by sa mala napájať na Vajnory a jestvujúci diaľničný okruh, v pravom cez Malé Karpaty s vyústením na diaľnicu Bratislava - Malacky.
Ohľadom nultého obchvatu bolo už niekoľko rokovaní, kde boli poskytnuté potrebné informácie a spresňovali sa všetky požiadavky na realizáciu tejto investície. Pezinku by navrhované riešenie pomohlo, pretože nultý obchvat má byť napojený na obchvat Pezinka. Financovanie bude zabezpečovať štát s využitím európskych fondov.

Ohodnoťte článok: