Dychovky v Pezinku

ff, Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 3401 krát
Prvá dychová hudba v Pezinku vznikla v roku 1874 pri miestnom spevokole a Dobrovoľnom hasičskom zbore. Viedol ju Štefan Baránek. Účinkovala hlavne na majálesoch, báloch a manifestáciach. Takto prežívala do 1. svetovej vojny, potom aj v medzivojnovom období.
V roku 1921 bola založená dychová hudba Grinavanka. Prvým kapelníkom bol František Ježík. Najskôr hrali na cirkevných slávnostiach, neskôr aj na obecných a iných spoločenských podujatiach.
Najväčšie úspechy dychovka dosiahla po roku 1976, keď na kapelnícky post prišiel Karel Suchý z posádkovej hudby z Bratislavy. Grinavanka dosiahla jedenásť víťazstiev v okresnej súťaži malých dychoviek. Za najcennejšie však považujú druhé a šieste miesto v celoslovenskej súťaži.
V päťdesiatych rokoch vznikla veľká mestská dychová hudba pod vedením Ľudovíta Horvátha. Pomáhal mu miestny farár, dekan Krištufek, ktorý zakúpil staršie dychové nástroje z vojenskej hudby v Trenčíne a dal ich na cirkevné náklady opraviť. Po nich dychovku viedol pán Bacigál, miestny organista. Vtedy mala dychovka päťdesiat členov. V roku 1951 kapelníctvo prevzal Karol Somík. V roku 1970 ho vystriedal Ľudovít Hanúsek, ktorý dirigentskú paličku držal do roku 1988, keď veľká mestská dychovka skončila svoju činnosť. Neskôr prišli mladí muzikanti - Féderovci a Mlynkovci a činnosť dychovky sa znovu pod vedením Ľ. Hanúska obnovila. Postupne sa vypracovala na jednu z najlepších v Západoslovenskom kraji.
V roku 1983 vznikla dychová hudba Pezinčanka, zložená z členov mestskej dychovej hudby. Prvým kapelníkom bol Ján Féder, neskôr ho nahradil Ing. Peter Féder. V kapele sa na poste vedúcich vystriedali: Peter Tavaly, Jozef Sedláček, Pavol Machajdík a Denis Trávniček. Pezinčanka v roku 1992 nahrala v Slovenskom rozhlase kazetu, mala aj samostatné programy v Slovenskej televízii. Činnosť ukončila v roku 2001.
V roku 1991 vznikla popri Pezinčanke a Grinavanke dychová hudba Cajlané, ktorej kapelníkom sa stal František Féder. Na postoch umeleckých vedúcich sa vystriedali Pavol Machajdík, M. Bakša, V. Katrinec a terajší Pavol Vido. DH Cajlané získala viacero ocenení na súťažiach a festivaloch. Počas 13-ročnej činnosti podnikla niekoľko koncertných ciest po Slovensku i v zahraničí. Od roku 1995 má, ako prvá dychovka na Slovensku, svoj Fanklub. V roku 2000 sa pretransformovala na Spolok dychová hudba Cajlané. Predsedom je František Féder.


Na snímke z roku 1956: stojaci (zľava) - Rudolf Okon, Jozef Klamo, Anton Štrba, Štefan Gabík, Rudolf Vlasák, Ján Guštafík, Štefan Špala, Ján Štrba, Michal Slezák, Ján Kelecsényi, Karol Somík, sediaci (zľava) - Jozef Slezák, Ľudovít Hanúsek, Jozef Biznár, Róbert Prizbula, Rudolf Held, Jozef Strnisko, Rudolf Biznár, František Wittgrúber.


Ohodnoťte článok: