Zasadnutie Únie miest

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 1996 krát
V Kremnici sa uskutočnilo rokovanie Klubu primátorov miest SR a zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska, na ktorých sa zúčastnil aj náš primátor Oliver Solga. Prerokúvali sa problémy fiškálnej decentralizácie, návrhu Ústavného zákona o konflikte záujmov verejných činiteľov a iné. Pezinok sa zaviazal, že sa zapojí do akcie Slovensko bez bariér, tým, že vybuduje na viacerých miestach bezbariérové prístupy. Ocenená bola naša účasť na rôznych zahraničných a domácich aktivitách.

Ohodnoťte článok: