Podpora projektov z Klubu darcov nadácie Revia

Revia / Október 2004 / Prečítané 2181 krát
   Malokarpatská komunitná nadácia Revia úspešne ukončila projekt Klub darcov, ktorý realizovala v rámci Asociácie komunitných nadácií Slovenska v spolupráci so spoločnosťami Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa.
Nadácii sa podarilo do termínu ukončenia projektu, ktorým bol 31. júl 2004, získať od 35 darcov sumu 62 734 Sk. V klube darcov mesta Pezinok sa vyzbieralo od 21 darcov 37 900 Sk. Túto sumu podľa dohodnutých podmienok zmluvné banky navýšili na 89 370 Sk.
Projekt z Pezinka podporili: Peter Bittner, Ladislav Briestenský, Pavlína Burgerová, František Féder, Ivan Fischer, Peter Fraňo ml., Viliam Frič, Peter Galan, Vojtech Gottschall, Peter Guštafík, Marián Hanúsek, Daniela Klamová, Roman Mács, Magdaléna Mikletičová, Zlata Novotná, Pavol Pastucha, Viera Radičová, Zuzana Sandtnerová, Tatiana Sroková, Marián Šipoš, Eva Šišková. V rámci projektu Klub darcov boli v Pezinku podporené tieto projekty:

1. ZUŠ E. Suchoňa - Ľudové zvyky a piesne v regióne Pezinok, 15 000 Sk;
2. Občianske združenie P.R.D. - Cibulák 2005, 15 000 Sk;
3. Centrum voľného času - Mladí mladým, 11 000 Sk;
4. Špeciálna ZŠ Pezinok - Dobarierizácia vstupov do školy, 5000 Sk;
5. Zväz diabetikov Slovenska - ZO Pezinok - Zdravý občan Pezinka, 10 000 Sk;
6. ZŠ Kupeckého - Otvorená škola, 10 000 Sk;
7. Lucia Matiašková - Rekonštrukcia detského ihriska Muškát I., 9000 Sk;
8. TJ Sokol Pezinok - Klub orientačného behu - Mapa Orešie, 14 370 Sk.

Najbližšie zasadnutie grantovej komisie bude 7. decembra 2004. Uzávierka 4. grantového kola je 15.11. 2004. Projekty predložené po tomto termíne už nebudú akceptované a presunú sa do ďalšieho kola.

Ohodnoťte článok: