Projekt na rozvoj informačnej infraštruktúry

nr / Október 2004 / Prečítané 2088 krát
  REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia v partnerstve s Mestom Pezinkom a v spolupráci so Základnou školou Kupeckého ul. a neformálnou skupinou obyvateľov Optika pre Pezinok, získala finančnú podporu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, v rámci grantovej schémy miestneho a regionálneho rozvoja aktivity B na realizáciu projektu s názvom Vytvorenie partnerstva pre rozvoj modernej regionálnej informačnej infraštruktúry pre verejný sektor a neziskové organizácie.
Cieľom projektu je - vytvorenie partnerstva regionálnych organizácií a združení občanov, definovanie stratégie na vybudovanie modernej informačnej infraštruktúry (s rýchlym pripojením na internet) pre verejný sektor a neziskový sektor regiónu.
Cieľovými skupinami majú byť - autority lokálnej komunity (ľudia s určitým vplyvom na chod vecí verejných), školská mládež a skupiny občanov regiónu s pozitívnym alebo pozitívne ovplyvniteľným vzťahom k verejným aktivitám.
Trvanie projektu bude od júla 2004 do mája 2005.
Záujemcovia, ktorí sa chcú zapojiť do uvedeného projektu môžu sa kontaktovať na nadáciu Revia (641 3011, 0905 960 797, www.revia.sk  alebo v ZŠ Kupeckého v Pezinku (640 4149).

Ohodnoťte článok: