Ďalšie doklady o osídlení

pw / Október 2004 / Prečítané 2066 krát

   Počas výkopových prác pri adaptácii priestorov bývalého hotela Grand na supermarket Billa sa podarilo nájsť veľmi zaujímavé a pre dejiny nášho mesta aj dôležité doklady osídlenia tohto priestoru pravdepodobne už v 13. storočí. Nález objektu významnou mierou dokresľuje dejiny a predovšetkým stavebný vývoj Pezinka. Exponovaná poloha zemnice z 13. storočia na hranici dnešného námestia a starej Trnavskej ulice umožňuje vysloviť už v minulosti pretraktovaný predpoklad, že pôvodné staré mesto sa nachádzalo v spodnej časti centra Pezinka, teda od námestia smerom k železničnej stanici. Ďalší prieskum okolia, podmienený stavebnými prácami je jednou zo základných priorít archeologického výskumu Pezinka.

Pracovník Mestského múzea Peter Wittgrúber počas archeologického výskumu pri bývalom hoteli Grand.


Ohodnoťte článok: