Viac žiakov chodí na náboženstvo

Október 2004 / Prečítané 2051 krát
Od 1. septembra sa na základných školách prváci a žiaci 2. stupňa učia aj jeden povinne voliteľný predmet - náboženstvo alebo etickú výchovu. Týždenne je to jedna hodina. Druháci, tretiaci a štvrtáci majú náboženskú výchovu ako nepovinný predmet.
Zaujímalo nás, koľko žiakov sa prihlásilo na povinne voliteľný predmet (náboženstvo alebo etika) v prvom ročníku a na 2. stupni. Informácie nám poskytlo sociálne oddelenie MsÚ:

1. ročník ZŠ

Základná škola Náboženská výchova  Etická výchova
Na bielenisku 12  11
Kupeckého  43  27
Holubyho  20  3
Fándlyho  60  21
Orešie  16  0
Spolu  151  62

 

2. stupeň ZŠ

Základná škola  Náboženská výchova  Etická výchova
Na bielenisku  145  139
Kupeckého  236  148
Holubyho  104  76
Fándlyho  216  192
Orešie  107  53
Spolu  808  608