Čo vy na to?

Milan Oravec, pr / Október 2004 / Prečítané 2168 krát

Anna Šilhamerová

 Aké sú vaše aktivity na dôchodku? Vytvára vám mesto podmienky na realizáciu?

Anna Štilhamerová: - Som predsedníčkou pezinského klubu Venuša, ktorý združuje ženy, väčšinou na invalidnom dôchodku, po operácii prsníka. Činnosť klubu je zameraná hlavne na stretávanie, kde sa porozprávame, varíme, pečieme i liečime sa. Zúčastňujeme sa na podujatiach, ktoré robí mesto, ale aj organizujeme Deň narcisov, Deň jabĺk, prednášky. Mesto nás podporuje, pomáha nám Eva Wengováfinančne, ale aj vtedy, keď potrebujeme nejaké pomôcky či miestnosť.
Eva Wengová: - Chodím do klubu dôchodcov na Sládkovičovej ulici, kde sa dá kultúrne vyžiť, činnosť je ozaj bohatá. Našla som si tu veľa priateliek. S podujatiami, ktoré sa pre dôchodcov v klube a v meste robia som spokojná. Škoda len, že z časových dôvodov sa na mnohých podujatiach nemôžem zúčastniť častejšie, vychádza mi to len na jeden deň v týždni.
Ján VeselýJán Veselý: - Som predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska v Grinave. Je dobré, že mesto sa stará o dôchodcov a vytvára im podmienky na stretávanie. V klube dôchodcov máme vytvorenú hudobno-spevácku skupinu Jajoba. Robíme si vlastné programy, na posedeniach si zatancujeme a zaspievame. Je nám spolu príjemne.
Milada KrejčiováMilada Krejčiová: - V našom klube na Sládkovičovej ulici vediem spevácky zbor Jasienka. Vystupujeme v klube i na rôznych podujatiach v meste. Veľmi rada tiež recitujem. Vymysleli sme si ďalšiu aktivitu, budeme sa v novovytvorenom krúžku učiť angličtinu. Som presvedčená, že v rámci klubov dôchodcov v našom meste by sa dal vytvoriť aj ochotnícky divadelný krúžok, je tu mnoho schopných ľudí, ktorí by sa do takejto činnosti zapojili.


Ohodnoťte článok: