Otrávil Pezinok ryby?

Milan Oravec / Október 2004 / Prečítané 5629 krát

   V Slovenskej televízii sa objavila správa, že znečistená voda z Pezinka otrávila ryby v mŕtvom ramene Dunaja pri Ivánke. O bližšie informácie sme požiadali primátora Olivera Solgu:
- Táto správa nebola úplná. K úhynu rýb z nedostatku okysličenia vody dochádza aj v letnom období. Je pravda, že Bratislavská vodárenská spoločnosť robila rekonštrukciu dosadzovacej nádrže na pezinskej čističke, ktorá je v jej majetku a nevychádzala z nej úplne čistá voda. Na opravu, ktorá prebehla v kratšom čase ako bolo určené, dal súhlas Obvodný úrad životného prostredia. Vinu na znečisťovaní vôd však má aj Povodie Dunaja, ktoré nezabezpečuje čistenie tokov, ktoré spravuje, takže sú plné bahna a iných nečistôt, čo ovplyvňuje kvalitu vôd.


Ohodnoťte článok: