Nahláste podujatia do kalendára 2005

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 1865 krát
V Pezinku býva dobrým zvykom vždy koncom roka vydať Kalendár podujatí na budúci rok. Mestský úrad Pezinok preto vyzýva aj touto formou všetkých organizátorov kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych podujatí, aby do 5. novembra 2004 nahlásili informácie o pripravovaných aktivitách (festivaloch, koncertoch, súťažiach, prezentáciach, seminároch, výstavách a pod.). Okrem názvu (prípadne stručnej charakteristiky akcie), termínu a miesta konania treba uviesť i kontakt na garanta. Uvedené údaje možno doručiť na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č.d. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
Všetky podklady budú po spracovaní začiatkom decembra vydané v tlačenej podobe (ako Kalendár podujatí poriadaných v meste Pezinok v roku 2005) a uverejnené na web stránke mesta ( www.pezinok.sk ). Zostavovateľ ďakuje organizátorom jednotlivých podujatí vopred za spoluprácu pri tvorbe tohto užitočného materiálu, ktorý je cenným zdrojom informácií pre Pezinčanov i jeho návštevníkov po celý rok. K dispozícii bude hneď po vydaní v Informačnom centre na Radničnom nám. 9.

Ohodnoťte článok: