Poslanci s občanmi

Ing. Eva Lupová / Október 2004 / Prečítané 2065 krát
Prvá streda v novembri padne na 3., a tak je tento deň vyhradený na stretnutie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku s občanmi. Tí budú mať na Mestskom úrade, Radničné nám. 7, od 16.00 - 18.00 hod. v miestnosti č. 19, príležitosť na diskusie o aktuálnych problémoch života v našom meste, na podávanie podnetov, pripomienok, či dožadovanie sa vysvetlenia rozhodnutí orgánov samosprávy.


Ohodnoťte článok: