Mestské zastupiteľstvo v novembri

Október 2004 / Prečítané 1959 krát
Šieste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku v tomto roku sa uskutoční v piatok 5. novembra od 8.30 hod. v zasadačke mestského úradu.
Poslanci budú prerokúvať informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok, rozbor hospodárenia mestských firiem a organizácií, informáciu o príprave rozpočtu na rok 2005, novelu rozpočtu na rok 2004, stanovenie ceny za vývoz tuhého komunálneho odpadu, správu o verejnoprospešných službách a iné.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude konať 17. decembra.

Ohodnoťte článok: