KULTÚRNE CENTRUM HOLUBYHO, PEZINOK

Ing. Ingrid Noskovičová / September 2004 / Prečítané 1833 krát
vypisuje výberové konanie  na prenájom nebytových  priestorov v Dome kultúry:

   Kancelária s rozmerom 18 m2,  na I. poschodí Domu kultúry v zadnom trakte budovy KC, s možnosťou prenájmu od 1.10. 2004.
Priestor je vhodný ako kancelária s nízkou návštevnosťou verejnosti, napr. spracovanie ekonomických dát - účtovné práce, prekladateľstvo a pod.
Prihlášky do výberového konania doručte poštou na adresu: Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok alebo osobne na sekretariát KC do 30.9. 2004.


Ohodnoťte článok: