Poďakovanie

September 2004 / Prečítané 2232 krát

 Dňa 19.8. 2004 nás vo veku 48 rokov opustila naša drahá
 Boženka KANKOVÁ, rod. Kacerlová.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí ju odprevadili na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a pre- javy sústrasti a venujte jej s nami tichú spomienku. Manžel Ivan, dcéra Ingrid, zať Peter, vnúčatá Dominika a Denisko, rodičia, svok-ra a súrodenci s rodinami.

 Rodina Kanková, Kacerlová, Kollárová vyslovuje úprimné poďakovanie MUDr. Zárubovi a sestričkám za starostlivosť počas choroby našej Boženky Kankovej. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: