"Služba" zákazníkom?

Dr. J.A., CSc. / September 2004 / Prečítané 1637 krát
 Nedávno som v obchode Záhradkár na Holubyho ul. v Pezinku kúpil prípravok na ochranu rastlín proti škodcom. No už asi po pätnástich - dvadsiatich minútach som sa vrátil v dobrom úmysle vrátiť kúpený produkt, keďže som sa zišiel so zaťom, ktorý ten istý výrobok práve zakúpil a teda moja snaha pomôcť bola nulová.
Veľmi som bol prekvapený "aktivitou" predavačky, ktorá mi odmietla prevziať kúpený výrobok po zdôvodnení, že to "vedúci zakázal". A nepochodil som ani s kompromisným riešením vziať (odkúpiť) z obchodu iný tovar.
A tak sa pýtam vedúceho predajne Záhradkár skade vzal takéto riešenie, že predavačky nesmú prevziať späť zakúpený (a neporušený) výrobok z obchodu. Takýto čin je v našich spoločenských pomeroch nezvyklý, až odsúdeniahodný. Ba skromne si myslím, že je to nielen prejav neúcty ku kupujúcim, ale je to proti normám obchodu.
Dovoľujem si upozorniť nielen vedúceho predajne, ale aj inštitucionálne vyššie orgány, aby podľa možností zasiahli na ochranu kupujúcich spotrebiteľov.

Ohodnoťte článok: