Grant na projekt na školenia o partnerských a rodinných vzťahoch

September 2004 / Prečítané 1535 krát
Občianske združenie Prevencia AD získalo v piatom ročníku kampane Hodina deťom z Nadácie pre deti Slovenska prostredníctvom napísaného projektu grant s názvom Hovorme spolu o priateľstve a láske. Jeho cieľom je vytvoriť vrstovnícku skupinu žiakov z celého pezinského okresu, ktorí budú školení na tému partnerské a rodinné vzťahy, sexuálna výchova. Títo žiaci budú svoje poznatky ďalej odovzdávať svojim mladším spolužiakom zážitkovo - vzdelávacou formou odovzdávať svojim mladším spolužiakom zážitkovo - vzdelávacou formou.
Ďalším cieľom projektu je spolupráca s učiteľmi etickej a občianskej výchovy, ktorí absolvujú výcvik v oblasti dlhodobého vedenia programu sexuálnej výchovy na základných školách.
Žiaci sa v prípade záujmu o toto vzdelávanie môžu prihlásiť v Centre výchovnej a psychologickej prevencie na Cajlanskej ulici 95, tel. číslo: 033/640 43 88, ktoré je partnerom Občianskeho združenia Prevencia AD v projekte. Stretnutia, rovnako ako víkendové pobyty na chate, sú hradené.
Tešíme sa na spoluprácu ako s deťmi, tak i s učiteľmi a veríme, že sa nám podarí spoločne vytvoriť neformálnu atmosféru pre dôverné rozhovory o priateľstve a láske.

Ohodnoťte článok: