Zrušením röntgenového pracoviska so štítkovačom na poliklinike sa sleduje ochrana pacientov pred žiarením

Doc. MUDr. Marianna Príkazská, PhD. / September 2004 / Prečítané 3587 krát
Mnohí z nás si od školských čias pamätajú radostné chvíle, keď nám učitelia oznámili „neučí sa, ideme na štítkovanie“. Netušili sme, mnohí až dodnes, že štítkovanie, správne snímkovanie zo štítu alebo rádiofotografia, má aj svoje nepriaznivé stránky.
Dnešná doba je dobou prehodnocovania a zosúlaďovania sa s Európou a s vyspelými krajinami sveta. Deje sa tak aj v oblasti radiačnej ochrany. Dôraz sa kladie na vylúčenie nežiadúcich účinkov ionizujúceho žiarenia. S tým súvisí aj zrušenie röntgenového pracoviska so štítkovačom na našej poliklinike Nie z finančných dôvodov. (Za tento argument sa dnes skrýva kadečo, aj čo s ekonomikou vôbec nesúvisí). Stalo sa to kvôli ochrane zdravia obyvateľov, pre ochranu pred ionizujúcim žiarením.
Logická by sa zdala úvaha: malá snímka malé žiarenie, veľká snímka menšie žiarenie. Opak je pravdou.
Skupina vedeckých pracovníkov z oblasti ochrany pred ionizujúcim žiarením na požiadanie Komisie ministra zdravotníctva uskutočnila meranie dávok žiarenia, ktoré obdrží jedinec pri rádiofotografii tj. snímke zo štítu a pri skiagrafii tj. veľkej klasickej snímke. Výsledky meraní sú šokujúce: priemerné hodnoty vstupnej povrchovej dávky žiarenia na snímke zo štítu prekračovali smernú hodnotu v priemere 36-krát (9-51 násobne)!
Ionizujúcemu žiareniu sme vystavení z prírodných a z umelých zdrojov. Z umelých zdrojov až 95 percent tvorí lekárske ožiarenie. Polovicu z röntgenových vyšetrení tvorí vyšetrenie pľúc. Pritom ročne sa na svete vykonajú 2 bilióny rádiodiag-nostických vyšetrení!
Minister zdravotníctva na základe uvedených skutočností vydal zákaz používania rádiofotografie s platnosťou od septembra 2003. Zákaz ministra je v súlade s platnou slovenskou legislatívou (Zákon NR SR 470/200 Z.z., vyhláška č.12/2001 Z.z.) a so Smernicou EÚ č.97/43 EURATOM.
Niekedy aj keď sú zákony jasné, treba ich premeniť na drobné a uviesť zrozumiteľne do života. Stalo sa. Spoločnosť BPM MED s. r.o. hneď od začiatku svojho pôsobenia v Pezinku dodržiava literu zákona aj napriek s tým spojeným zvýšením finančných nákladov: 6- násobne vyššia cena veľkej snímky ako snímky zo štítu, ale vyššia výpovedná hodnota a výrazne znížená radiačná záťaž jedinca!
Radiačná záťaž pacienta sa pri snímke hrudníka dá ešte znížiť asi 6-násobne, takmer na optimálnu hodnotu používaním tzv. tvrdej snímkovacej techniky. Táto sa však dá uskutočňovať len na kvalitných röntgenových prístrojoch vyššej generácie. Tu už zohráva rolu finančná otázka, lebo takéto prístroje stoja rádovo 2 až 4 milióny Sk. BSP MED s.r.o. plánuje inováciu prístrojov rádiologického pracoviska tak, aby zodpovedali moderným požiadavkám. Podporí aj mesto a sponzori snahu chrániť našu populáciu pred nežiaducimi účinkami ionizujúceho žiarenia? Nie je zriedkavosťou aj na RTG pracoviskách v bohatých krajinách vidieť ďakovné tabuľky “zakúpené s pomocou starostu a výboru mesta“ alebo „na prístroj prospeli …“ a rôzne dlhý zoznam mien. Ako radi by sme takúto tabuľku vyvesili aj na pezinskej poliklinike!Ohodnoťte článok: