Hospodárske fórum

Ing. Eva Lupová / September 2004 / Prečítané 1714 krát
V Divadle West v Bratislave sa uskutočnilo Regionálne hospodárske fórum - možnosti rozvoja spoločnosti v podmienkach Európskej únie. Na tomto významnom podujatí mal zastúpenie aj Pezinok. Našu delegáciu tvorili zástupcovia samosprávy na čele s primátorom, miestni podnikatelia, zástupcovia nadácie Revia a časopisu Pezinský podnikateľ. V bohatom programe vystúpil aj predseda Klubu podnikateľov Pezinka Vojtech Gottschall, ktorý je zároveň predsedom Slovenskej živnostenskej komory.

Ohodnoťte článok: